Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Промените в Закона за здравното осигуряване, внесени от Недялко Калъчев са приети на първо четене.
05/09/2002
Народните представители приеха на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, № 254-01-64 от 18 юли 2002 г., внесен от народния представител Недялко Калъчев и група народни представители .

След продължителни дебати народните представители отхвърлиха на първо гласуване два от законопроектите за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване:
законопроект № 254-01-53 от 27.6.2002 г., внесен от народния представител Стойчо Кацаров и група народни представители и законопроект № 254-01-65 от 18.7.2002 г., внесен от народните представители Кръстьо Петков и Емилия Масларова.

Започна второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за народната просвета. Народните представители гласуваха текстовете на законопроекта до § 11 включително.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, и на член на КФН

Избор на заместник-омбудсман

Избор на подуправител на Националния осигурителен институт

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

    Последни новини