Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие...
04/11/2004
Народното събрание прие:

1. Решение за удължаване срока на действие на Временна анкетна комисия за проверка на Споразумението за експортна кредитна линия за инвестиционен проект между Република България и Банка Австрия Кредитанщалт и Договора за проектиране, построяване и оборудване на нова педиатрична университетска болница между Република България и фирма "Вамед Инженеринг" - Виена, Австрия.
2. Решение във връзка със сигнали за неправомерно използване в някои населени места на партийни символи върху обекти, финансирани с публични средства.
3. Решение за даване на разрешение за изпращане на контингент от Силите за специални операции на Българската армия за участие в международното учение “EMPECINADO - 04” на територията на Кралство Испания.
4. Закон за ратифициране на Договора за правна помощ по граждански дела между Република България и Украйна.

Народните представители започнаха първото четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за акцизите.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, и на член на КФН

Избор на заместник-омбудсман

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

    Последни новини