Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентаристи от България и Тайланд заявиха общото си желание да работят за активизиране на политическите и икономическите отношения между двете страни
05/12/2018

Парламентаристи от България и Тайланд заявиха общото си желание да работят за активизиране на политическите и икономическите отношения между двете страни. Народни представители от Групата за приятелство България-Тайланд разговаряха с делегация, водена от председателя на постоянната комисия по администрация на държавните дела на Националната консултативна асамблея на Кралство Тайланд ген. Бунсранг Ниумпрадит.

Председателят на Групата за приятелство Ерджан Ебатин отбеляза, че Тайланд е желан партньор на България като една от най-интензивно развиващите се икономики в региона на Югоизточна Азия, страна с утвърдено място и роля в интеграционните процеси в региона, в диалога и сътрудничеството между Европа и Азия, както и атрактивна туристическа дестинация. Той изрази надежда с визитата на председателя на постоянната комисия по администрация на държавните дела и водената от него делегация да бъде положена да бъде направена нова крачка към развитието на икономическите отношения между България и Тайланд. Необходимо е да положим усилия за увеличаване на стокообмена между нашите страни, неизползван потенциал има и в сферата на туризма, подчерта Ерджан Ебатин.

Председателят на постоянната комисия по администрация на държавните дела на Националната консултативна асамблея на Кралство Тайланд ген. Бунсранг Ниумпрадит благодари за сърдечния прием в България. Той отбеляза, че важно място в политическия диалог имат контактите между парламентите на двете страни и изрази надежда визитата да допринесе за задълбочаване на обмена по парламентарна линия.

Членовете на Групата за приятелство България – Тайланд подчертаха, че има неизползван потенциал за развитие на двустранните отношения в сферите на икономиката, туризма, науката, образованието и културата. Богатите природни и балнеоложки дадености на България представляват интерес за чуждестранните туристи и инвеститори, беше отбелязано по време на разговора. Народните представители изразиха надежда в близко бъдеще да бъде възстановено българското дипломатическо присъствие в Тайланд. Те увериха гостите, че временното прекратяване на работата на българското посолство в Банкок е породено единствено от финансово-икономически съображения.

Делегацията от Националната консултативна асамблея на Кралство Тайланд разгледа сградата на Народното събрание, запозна се с историята и дейността на българския парламент.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини