Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие...
09/02/2005
1. Закон за ратифициране на Основното споразумение за сътрудничество между правителството на Република България и Детския фонд на Организацията на Обединените нации (УНИЦЕФ).
2. Закон за ратифициране на Допълнителния протокол към Конвенцията срещу употребата на допинг на Съвета на Европа .
3. Закон за ратифициране на Протокола от 1992 г. за изменение на Международната конвенция за създаване на Международен фонд за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт, 1971 г. (Конвенция FUND’92).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни новини