Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Кристиан Вигенин в Мароко: Необходимо е по-активно практическо сътрудничество със страните от Южното Средиземноморие
07/10/2019

„Трябва да засилим практическото сътрудничество със страните от Средиземноморието в областите от общ интерес като миграцията, опазването на околната среда, енергетиката, борбата с трафика на хора и на културни ценности, както и в кибер сигурността“, заяви заместник-председателят на Народното събрание и вицепрезидент на Парламентарната асамблея на ОССЕ Кристиан Вигенин пред участниците в Есенната сесия на организацията в Маракеш, Мароко. Форумът е посветен на темата за сигурността в Евро-Средиземноморския регион и ролята на ОССЕ.

Кристиан Вигенин подчерта, че устойчивото развитие, икономическият растеж и свързаността играят ключова роля за укрепването на общата сигурност и приветства инициативите на ОССЕ за засилване на сътрудничеството с партньорите от Средиземноморието по икономически и екологични въпроси.

„Обръщам внимание на важната положителна роля, която играят младите хора за засилването на сигурността и стабилността в региона на ОССЕ и на Средиземноморието и подкрепям дейностите на ОССЕ, които целят окуражаване на младежкото участие и засилване на диалога и сътрудничеството“, отбеляза Кристиан Вигенин в обръщението си към участниците.

Вицепрезидентът на ПА на ОССЕ настоя да се засили връзката между парламентарното и правителственото измерение на ОССЕ по въпросите на Средиземноморието и изтъкна важния сигнал, който дават парламентаристите с това, че за пръв път Есенна сесия на Асамблеята се провежда не в една от 57-те страни-членки на ОССЕ, а в страна-партньор като Мароко.

Есенната сесия на ОССЕ по традиция започна с т.нар. Средиземноморски форум, който тази година е на тема "Модели на сътрудничество Север-Юг и икономическа свързаност на Средиземноморския регион в глобализирания свят".

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

    Последни новини