Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание направи дарение на центрове за настаняване на възрастни и деца в община Велинград
04/02/2020

Народното събрание направи дарение на центрове за настаняване на възрастни и деца в община Велинград. Със заповед на председателя на Народното събрание Цвета Караянчева от 4 февруари 2020 г. институцията прехвърля на община Велинград правото на собственост върху движими вещи с отпаднала необходимост за ползване.

Безвъзмездното прехвърляне на правото на собственост се прави в отговор на писма от ръководството на община Велинград. Движимите вещи ще бъдат предоставени за нуждите на центрове за настаняване на възрастни и деца в общината. Дарените вещи са с обща стойност 12 865 лева.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на управител на НЗОК

    Последни новини