Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Ивелина Василева: Управлението на отпадъците засяга живота и здравето на всеки един от нас и има отношение към качеството на околната среда
25/02/2020
Управлението на отпадъците засяга живота и здравето на всеки един от нас и има отношение към качеството на околната среда. Това заяви председателят на парламентарната Комисия по околната среда и водите Ивелина Василева по време на заседание в широк формат по повод политиката на Министерството на околната среда и водите в сектор „Управление на отпадъците“. В рамките на дискусията бяха обсъдени актуалните предизвикателства и предложения за решение на проблемите в тази сфера.
 
Председателят на Комисията по околната среда и водите приветства въведеното задължително видеонаблюдение на инсталациите, в които се изгаря твърдо гориво и отпадъци, както и депата за такива от битов характер. Ивелина Василева допълни, че предстои и разискване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, насочено към опубличаване на регистъра на нотификациите и какво трябва да бъде конкретното му съдържание. Тя отчете необходимостта всеки подобен регистър да бъде достъпен за обществеността. Ивелина Василева добави, че в най-кратки срокове ще бъдат гласувани на второ четене промените в Закона за опазване на околната среда, които предвиждат по-строги мерки в превантивния контрол.
 
Министърът на околната среда и водите Емил Димитров отбеляза успеха на институциите да упражнят контрол над предприятията, които изгарят RDF горива. Емил Димитров допълни, че благодарение на финансирането от Европейския съюз има изградени регионални депа с машини за третиране, сепариране и изсушаване на отпадъци преди тяхното изгаряне. 
 
По време на заседанието на Комисията по околната среда и водите бяха представени статистически данни за проблемите и въздействието на отпадъците върху природата и човешкото здраве в България. През 2018 г. нормата на натрупаните битови отпадъци е 423 килограма на жител, което е под средното ниво за ЕС. В момента страната ни бележи ръст в рециклирането им, като техният размер е 36% или един милион тона. Към настоящия момент в България са изградени и въведени в експлоатация 53 регионални системи за управление на битовите отпадъци. 
 
В дискусията участваха още народни представители, експерти от Изпълнителната агенция по околна среда, Националното сдружение на общините в Република България, АСЕКОБ, работодателски и браншови организации.
 
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини