Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Изказване на ръководителя на българската делегация в Парламентарната асамблея на ОССЕ д-рТошо Пейков на зимната сесия на Асамблеята Виен
25/02/2005
Уважаеми господин Председател, скъпи колежки и колеги,

Като ръководител на българската парламентарна делегация бих желал да разкажа с няколко думи как премина българското председателство през 2004 година.
Председателството заложи на принципа за приемственост в “тройката” на ОССЕ, за отчитане на повечето мнения в процеса на вземане на решения. Използва механизмите за консултации и изграждане на консенсус. Стремеше се да развива сътрудничество с ООН, ЕС, НАТО, Съвета на Европа, като ползваше механизмите за съгласуване по въпроси от взаимен интерес.
Председателството положи усилия за постигане на баланс между политико-военното, икономико-екологичното и човешкото измерение в дейността на организацията, за издигане на образованието, социалното, и културното развитие в зоната на ОССЕ.
Взаимодействието с Парламентарната асамблея на ОССЕ бе сред основните приоритети на българското председателство.
Законодателната и изпълнителната власт в България си сътрудничеха по време на председателството. Българската делегация в Асамблеята оказа парламентарна подкрепа на действащия председател при:
Посещението на Председателя на ОССЕ г-н Соломон Паси в Южен Кавказ – Грузия, Азербайджан и Армения (14 – 17 март 2004 г.) - в делегацията участваха народните представители Тошо Пейков и Рупен Крикорян.
Посещението на Председателя в Прищина и в Белград.
Посещението на Председателя в Централна Азия – Узбекистан, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан и Афганистан (4 – 10 април 2004 г.) - в делегацията участваха народните представители Тошо Пейков и Христина Петрова.
Оказахме подкрепа за пренасочване на внимание и ресурси на ОССЕ към районите на Централна Азия и Южен Кавказ.
По време на посещението в Централна Азия Председателят на ОССЕ откри регионална конференция на министрите на образованието от Централна Азия и Афганистан, която бе проведена под мотото “Образованието като инвестиция в бъдещето”.
На 6 и 7 декември 2004 г. в София се проведе 12-та Среща на министрите на външните работи на страните от ОССЕ. Подготовката, хода и резултатите от срещата бяха значително повлияни от политическата криза в Украйна. (Тя, слава Богу, приключи благоприятно благодарение участието в наблюдаването на президентските избори и на хора от нашата организация.) Парламентарната асамблея на ОССЕ бе представена в София от Президента на Асамблеята г-н Алси Хейстингс. Паралелно се проведе заседание на Бюрото, на което българската делегация бе домакин.
Участниците в Софийската среща на министрите от ОССЕ приеха Заявление за предотвратяване и борба срещу тероризма, Заявление по конфликта в Нагорни-Карабах и Декларация за 60-та годишнина от края на Втората световна война. Утвърдени бяха 18 решения по широк кръг въпроси. Значение придоби решението за определяне на трима лични представители на Председателя на ОССЕ за борба срещу формите на нетолерантност и дискриминация.
Страните участнички потвърдиха своята привързаност към свободата на медиите. За първи път бе взето решение за борба срещу използването на Интернет за терористични цели.
Министрите констатираха, че през 2004 г. организацията се е ангажирала в наблюдение на избори в цялата своя зона за действие.
За първи път ОССЕ изпрати мисия за наблюдение на избори в САЩ.
За първи път оказахме съдействие за провеждане на избори извън географския район на организацията - в Афганистан. Потвърден бе ангажиментът на ОССЕ за подпомагане изграждането на демократичен Афганистан.
Обсъдено бе предложението на българското председателство една от срещите в човешкото измерение през 2005 г. да се проведе в Грузия. Получи подкрепа българската инициатива за преместване на Икономическия форум в Средна Азия. В изказванията си министрите на външните работи на Таджикистан и Туркменистан потвърдиха готовността си страните им да станат домакини на 14-я Икономически форум.
Приобщаването на Монголия към партньорството на ОССЕ засилва влиянието на организацията извън нейния регион.
Срещата в София бе кулминация на едногодишните усилия на българското председателство. Считаме, че с активната си дейност България остави добро наследство на председателя на ОССЕ през 2005 г. – Словения.
На колегите словенци желаем от все сърце успех.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини