Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие...
01/03/2005
Народното събрание прие:

1. Решение за приемане на Национална стратегия и План за действие за въвеждане на информационните и комуникационните технологии в българските училища;

2. Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати относно статута на Англо-американското училище в София;

3. Решение за одобряване на Стратегията за приватизация на “Параходство Българско речно плаване” АД – Русе.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

    Последни новини