Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът ратифицира Шестия допълнителен протокол към Споразумението за Многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа
15/05/2020

Парламентът ратифицира Шестия допълнителен протокол към Споразумението за Многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа.

Той е изменение на вече ратифициран договор с военно-политически характер, какъвто е Споразумението за Многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа, подписано на 26 септември 1998 г. в Скопие.

Документът отразява необходимите и договорени между страните изменения в досегашното споразумение и петте допълнителни протокола към него в резултат на оттеглянето на Италия от Споразумението през 2015 г. Те не водят до промяна на участието Република България в инициативата с допълнителни сили и средства, тъй като допълнителни ангажименти не са поемани и не са договаряни длъжности извън заеманите досега.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

    Последни новини