Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика в 44-ото Народно събрание, КПКОНПИ, Университетът за национално и световно стопанство и Омбудсманът на Република България подписаха Меморандум за сътрудничество
23/06/2020
Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика в 44-ото Народно събрание, Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, Университетът за национално и световно стопанство и Омбудсманът на Република България подписаха Меморандум за сътрудничество.

Споразумението предвижда развитие на съвместната инициатива „Академия Антикорупция“, която ще включва дейности по сътрудничество в организирането на събития и конференции с цел популяризиране на работата им, както и утвърждаване на практики и опит в противодействието на корупцията. Предвижда се също провеждането практически обучения, както и привличане на студентски интерес за бъдеща кариера в страните по Меморандума. На всички участници в инициативата ще бъдат осигурени студентски практики, съвместни стажове и общи изследователски проекти. Ще бъдат организирани и публични лекции по актуални теми, свързани с борбата с корупцията.

Меморандумът бе подписан от председателя на парламентарната комисия Борис Ячев, от председателя на КПКОНПИ Сотир Цацаров, от ректора на УНСС проф. Димитър Димитров и от омбудсмана на Република България Диана Ковачева.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

    Последни новини