Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Служба "Военна информация" се трансформира в служба "Военно разузнаване", гласува парламентът
22/07/2020

Служба "Военна информация" се трансформира в служба "Военно разузнаване", гласува парламентът с приети на второ четене промени в Закона за военното разузнаване.Тя ще обединява функциите на досегашната "Военна информация" и разузнавателните структури в Българската армия.

Новата структура е специална служба и е част от системата за защита на националната сигурност на страната.

Службата обработва и анализира цялата информация, предоставена от разузнавателните структури в Българската армия, НАТО и ЕС, от разузнавателните органи на държавите-членки на НАТО и ЕС, и от други партньорски служби.

Тя е автономна при осигуряване на защитата на класифицираната информация, вътрешната сигурност и контраразузнавателното обезпечаване на оперативно-разузнавателната дейност.

За изпълнение на възложените й задачи Службата съставя и използва документи за чужда самоличност и други официални документи, необходими за прикритие на служители, които изпълняват оперативно-разузнавателна дейност вкл. отразяване на необходимите промени в електронните бази данни.

Отпадна предложението за Етичен кодекс за поведение на военнослужещите и цивилните служители, който беше гласуван на първо четене и срещу което имаше възражения на депутати.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

    Последни новини