Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
На редовно пленарно заседание Народното събрание прие:
17/03/2005

1. На първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд .2. Закон за военноинвалидите и военнопострадалите.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

    Последни новини