Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народните представители изслушаха вицепремиерите Екатерина Захариева и Красимир Каракачанов за позицията на България по Преговорната рамка за присъединяване на Република Северна Македония към Европейския съюз
18/11/2020

Народните представители изслушаха заместник министър-председателя и министър на външните работи Екатерина Захариева и заместник министър-председателя и министър на отбраната Красимир Каракачанов за позицията на България по Преговорната рамка за присъединяване на Република Северна Македония към Европейския съюз. Красимир Каракачанов подчерта, че българската позиция по време на преговорите се е базирала само на договора за приятелство и доброръседство от 2017 г. , както и на рамковата позиция на българското правителство, потвърдена от Народното събрание под формата на декларация.

Народните представители приеха на второ четене изменения в Закона за българските лични документи, които регламентират, че обявени за невалидни лична карта и паспорт, които преди това са били декларирани като загубени или откраднати, не могат да бъдат обявени за валидни. С промените ще се постигне съответствие на информацията за документите, налична в информационната система на МВР, на Интерпол и на Шенгенската информационна система, се посочва в мотивите за измененията.

По-рано Народното събрание прие на първо четене промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. С проекта се създава възможност за използването на електронни документи във вида, в който те са създадени, като отпада необходимостта от разпечатването им на хартия. Във връзка с оптимизиране на процеса по връчване на документи, издадени от органите на НАП, се предоставя възможност документите да бъдат връчвани по електронен път не само от орган по приходите, но и от друг служител на НАП, пише в доклада по законопроекта на парламентарната Комисия по бюджет и финанси. С измененията се предлага промяна в последователността на погасяване на предявените за събиране в НАП публични вземания до започване на принудителното им събиране.

Парламентът прие на първо четене изменения в Закона за хората с увреждания, които предвиждат да бъде разширен кръгът на лицата-обект на защитена заетост. Към тях ще бъдат включени хора с психични разстройства и интелектуални затруднения. Целта е тези групи да бъдат подкрепени в процеса на трудовата им реализация на пазара на труда, пише в мотивите си вносителят - Министерският съвет.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини