Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Ръководителят на българската делегация в ПАЧИС Петър Кънев и народните представители Красимир Велчев, Павел Христов и Рамадан Аталай участваха в 56-ата Генерална асамблея на организацията
24/11/2020
Ръководителят на българската делегация в ПАЧИС Петър Кънев и народните представители Красимир Велчев, Павел Христов и Рамадан Аталай участваха в 56-ата Генерална асамблея на организацията. Събитието се осъществи чрез видеоконферентна връзка поради усложнената от COVID-19 международна обстановка. На него бяха обсъдени икономическите, политическите, социалните аспекти на пандемията от коронавирус и ролята на националните парламенти в преодоляването на кризата.

В рамките на форума бяха избрани и нови заместник-генерални секретари на Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество – по организационните въпроси Милтиадис Макриянис от Гърция и Даниел Дулка от Румъния с ресор интерпарламентарни връзки и протокол. Бюрото на Асамблеята назначи с пълно единодушие г-жа Павлина Лозанова  (България) за секретар на Комитета по правни и политически въпроси.

Ръководителят на българската делегация в ПАЧИС Петър Кънев бе избран за член на Комисията по преброяването заедно с колегата си от Азербайджан Елдар Гулиев. Председател на Комисията бе Михаил Емелянов от Русия. 

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

    Последни новини