Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът не прие проекта за решение за произвеждане на избори за Велико Народно събрание за приемане на нова Конституция на Република България
25/11/2020

Парламентът не прие проекта за решение за произвеждане на избори за Велико Народно събрание за приемане на нова Конституция на Република България. Проекторешението беше гласувано със 111 гласа "за", 93 „против“  и осем „въздържал се“. За приемането му е нужно мнозинство от две трети от всички народни представители.

Проектът на нов основен закон на страната и проектът на решение за произвеждане на избори за Велико Народно събрание за приемане на нова Конституция са внесени от 127 народни представители от ГЕРБ, "Обединени патриоти", "ВОЛЯ - Българските родолюбци" и нечленуващи в парламентарни групи.

След разискванията по проекта за решение народните представители продължават работа с обсъждане на второ четене на Закона за държавния бюджет за 2021 г.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

    Последни новини