Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие на първо четене законопроекта за индустриалните паркове
02/12/2020

Парламентът прие на първо четене законопроекта за индустриалните паркове със 79 гласа "за", 0 "против" и 24 "въздържал се".

Със законопроекта се урежда статутът на индустриалните паркове, условията и реда за тяхното създаване, изграждане, функциониране и развитие.

Територията на парка се обособява като урегулирана територия с определено застрояване, като с подробен устройствен план се определя структурата на територията на парка. Мрежите на техническата инфраструктура са затворени и обслужват само дейности, осъществявани на територията на парка. Площта на индустриален парк е не по-малко от 300 дка, с изключение когато е специализиран за високотехнологични дейности.

Законопроектът дели индустриалните паркове по два критерия - собственост и дейности, за които паркът е предназначен. По първия критерий паркът е държавен, общински, съвместен (между държавата и/или една или повече общини) или частен. По втория критерий паркът може да бъде три вида, в зависимост от производствените дейности. Въвежда се изискване Българската агенция за инвестиции да поддържа електронен регистър на индустриалните паркове.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

    Последни новини