Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът ратифицира споразумението за кредитна линия между България и Единния сьвет за преструктуриране
11/12/2020

Парламентът ратифицира Споразумението за кредитна линия между Република България като кредитор и Единния сьвет за преструктуриране като кредитополучател.

Споразумението е в изпълнение на ангажиментите на България във връзка с присъединяването на страната към Единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране.

Всяка държава членка, участваща в Банковия съюз, предоставя национална кредитна линия за подкрепа на националното си подразделение в Единния фонд за преструктуриране (Фонда) в случай на евентуален недостиг на средства за финансиране на преструктурирането само на банки в съответната държава през преходния период до достигане на целевото равнище на Фонда към 31 декември 2023 г.

Кредитната линия между Република България и Единния съвет за преструктуриране е в размер на 113 499 099,01 евро, около 222 млн. лева. Тази сума съответства на дължимите от българските банки вноски в Единния фонд за преструктуриране за периода 1 януари 2016 г.-31 декември 2023 г. Сумата е заложена в Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. в операциите в частта на финансирането на бюджетното салдо и е планирана в бюджета за 2021 г.

Националната кредитна линия може да бъде активирана само в краен случай - при недостиг на средства в Единния фонд за преструктуриране и след като са изчерпани всички други източници на финансиране, включително наличните средства в националните подразделения и в общото подразделение на Фонда (средствата в последното към момента възлизат на около 30 млрд. евро), както и капацитетът на Единният съвет за преструктуриране да ползва заеми от външни източници. Предвид всичко това, вероятността националната кредитна линия да бъде активирана е минимална.

Кредитната линия ще бъде активна до по-ранната от двете дати - края на преходния период (31 декември 2023 г.) или по-ранното въвеждане на общ защитен механизъм (с прогнозна дата до края на 2021 г.). След съответната дата, споразумението за кредитна линия се прекратява и ангажиментът на страната за заемно финансиране при необходимост отпада.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

    Последни новини