Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът отхвърли ветото на президента Румен Радев върху Закона за допълнение на НПК, с който се създава фигурата на специален прокурор, разследващ главния прокурор или негов заместник
17/02/2021

Парламентът отхвърли ветото на президента Румен Радев върху Закона за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, с който се създава фигурата на специален прокурор, разследващ главния прокурор или негов заместник.

Промените в НПК бяха подкрепени от 125 народни представители, 77 гласуваха "против", трима се въздържаха.

Парламентът отхвърли ветото на президента Румен Радев върху разпоредби от Закона за устройство на територията.

Промените в ЗУТ бяха подкрепени от 122 народни представители, против гласуваха 57, един се въздържа.

Държавният глава оспорва разпоредбата, според която за промяна на предназначението на сграда, която е обект на образованието, науката, здравеопазването или културата, се изисква предварително писмено съгласие от съответния министър.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини