Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Измененията в Закона за застраховането са приети на второ четене
26/09/2002
Народните представители гласуваха на второ четене Закона за изменение и допълнение на Закона за застраховането.

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение с вносител Министерския съвет е приет на първо гласуване.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини