Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие...
04/08/2005
1. Решение за създаване на Временна комисия по околната среда и водите.
2. Решение за създаване на Временна комисия по земеделието и горите.
3. Решение за изменение на Решение на Народното събрание от 14 юли 2005 г. за ускорени процедурни правила за обсъждане и приемане на законопроекти, произтичащи от подготовката на Република България за членство в Европейския съюз.
4. На първо четене законопроекта за ветеринарномедицинската дейност.
5. Закон за изменение и допълнение на Търговския закон.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

    Последни новини