Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Съобщение на Пресцентъра на Народното събрание
22/08/2005
СЪОБЩЕНИЕ НА ПРЕСЦЕНТЪРА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ


Във връзка със запитвания от страна на средствата за масова информация относно бюджета на НС за 2005 г., Пресцентърът е упълномощен да разпространи следните разяснения:


1. Предстои гласуване на съставите и ръководствата на постоянните комисии на 40-тото Народно събрание, които са утвърдени с новоприетия Правилник за организацията и дейността на Народното събрание.

2. След конституирането на постоянните комисии, ръководствата им ще преценят какви средства са необходими за обезпечаване на тяхната дейност за реализирането на законодателната програма на 40-тото НС и конкретните задачи на всяка комисия. Целта е в максимална степен и във възможно най-кратки срокове да се обезпечи пълноценна дейност на 40-тото НС.

3. По-нататъшните финансови разходи, свързани с дейността на 40-тото Народно събрание и неговите постоянни комисии, ще бъдат пряко обвързани със съдържанието и обема на тяхната дейност. Тези разходи ще останат в рамките на утвърдения бюджет на НС за 2005 г., чиято разходна част възлиза на 22 559 330 милиона лева.

4. Предстои конкретните суми да бъдат уточнени и в кратък срок администрацията на НС да изготви съответните финансово-счетоводни разчети.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

    Последни новини