Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Съобщение на Пресцентъра на НС
01/09/2005
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
НА ПРЕСЦЕНТЪРА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Днес, 1 септември 2005 г., председателят на Народното събрание Георги Пирински прие по тяхно желание председателя на ПГ Коалиция “Атака” и негов заместник във връзка с искането за регистриране на нова парламентарна група.
Председателят на Народното събрание е посочил, че по въпроса съществуват противоположни мнения. По силата на чл. 14 от ПОДНС името на парламентарана група не може да повтаря име на организация, партия или коалиция, която вече се е регистрирала по съответния ред.
Освен това в НС е постъпила молба от председателите на четири политически партии, образували Коалиция Национално обединение “Атака”, с която се иска да не се допусне регистрирането на парламентарна група, представяща партия “Атака”, а не Коалиция НО “Атака”. Двама от подписалите се – председателите съответно на ПП НДСО Ил. Киров и на БНПП П. Манолов са мандатоносители на Коалицията НО “Атака”, регистрирана в ЦИК на 11 май т. г. за участие в изборите за народни представители от 25 юни 2005 г.
Председателят на Народното събрание е заявил намерението си да постави въпроса на вниманието на Комисията по правни въпроси на Народното събрание за становище относно приложението на нормите на ПОДНС на 40-тото Народно събрание в дадения случай.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини