Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие...
01/09/2005
1. На първо гласуване е приет законопроектът за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания.
2. Прието е решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
3. На второ гласуване е приет законът за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права.
4. На второ гласуване е приет законът за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.
5. На първо гласуване е приет законопроектът за изменение и допълнение на Закона за съсловните организации на лекарите и стоматолозите. 6. На първо гласуване е приет законопроектът за националната стандартизация.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини