Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие...
08/09/2005
1. Приети са решения за прекратяване на пълномощията на народните представители - Нихат Зия, Георги Кадиев, Любомир Пантелеев, Гергана Грънчарова и Райна Йовчева.
2. На второ гласуване е приет Законът за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
3. На първо гласуване е приет законопроектът за изменение на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина.
4. На второ гласуване е приет Законът за изменение и допълнение на Закона за съсловните организации на лекарите и стоматолозите.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни новини