Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие...
14/09/2005

1. Приети са решения за прекратяване пълномощията на народните представители Георги Петърнейчев и Весела Лечева.

2. На второ гласуване е приет Закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение.

3. На второ гласуване е приет Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда.

4. На второ гласуване е приет Закон за изменение и допълнение на Закона за далекосъобщенията

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини