Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие...
08/11/2005
1. На първо четене законопроекти за изменение и допълнение на Закона за акцизите.
2. На първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за облагане доходите на физическите лица.
3. На първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност.
4. На първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане.
5. На първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси.
6. На първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини