Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Участие на Георги Пирински в 5-тата Конференция на председателите на парламенти на държавите от Евро-Средиземноморския регион
23/11/2005
УЧАСТИЕ НА ГЕОРГИ ПИРИНСКИ В 5-ТАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ПАРЛАМЕНТИ НА ДЪРЖАВИТЕ ОТ ЕВРО-СРЕДИЗЕМНОМОСКИЯ РЕГИОН

Председателят на Народното събрание на Република България Георги Пирински ще участва в 5-тата Конференция на председателите на парламенти на държавите от Евро-Средиземноморския регион. Форумът, посветен на десетата годишнина от приемането на “Декларацията от Барселона” и от установяването на Евро-средиземноморското партньорство, ще се проведе на 25 и 26 ноември 2005 г. в Барселона, Испания, в сградата на Каталонския парламент.

Барселонската декларация е съществен момент в развитието на отношенията между ЕС и неговите съседи от Южното и Източното Средиземноморие. С нея се фиксират средносрочните и дългосрочните цели, в рамките на които да бъдат осъществявани сътрудничеството и диалогът със средиземноморските държави.
“Декларацията от Барселона” е приета на Конференцията за Средиземноморието, проведена 27 и 28 ноември 1995 в Барселона. Тогава Европейският съюз и държавите от Близкия изток и Северна Африка се споразумяват за дългосрочно партньорство.

На предстоящия форум ще бъде дадена оценка на десетте години от приемането на “Барселонската декларация”, ще бъде направена равносметка на нереализирания потенциал на “Барселонския процес” и неговата важност в светлината на днешните предизвикателства – съжителството на различни култури, преодоляването на бедността и изоставането. Ще бъдат обсъдени перспективите пред евро-средиземноморското сътрудничество, темите за сигурността и стабилността в евро-средиземноморския регион, както и проблемите за обществото, културата и диалога между цивилизациите.

Конференцията ще бъде открита със специална церемония на 25 ноември 2005 г., петък, в 10.00 часа, в пленарната зала на Каталонския парламент. Двудневният форум предвижда три работни заседания и заключителна сесия, която ще се състои на 26 ноември 2005 г. сутринта.

В “Процеса от Барселона” участват 35 държави. От една страна, това са 25-те държави членки на ЕС (България и Румъния участват в качеството си на активен наблюдател), а от друга - Алжир, Египет, Израел, Йордания, Ливан, Мароко, Палестинската автономия, Сирия, Турция и Тунис. От 1999 г. Либия получи статут на наблюдател в Барселонския процес.

По-подробна информация за форума в Барселона е публикувана на адрес: www.congreso.es (5th Conference of Speakers of Euro-Mediterranean Parliaments.

Председателят на парламента Георги Пирински и председателят на Комисията по националната сигурност Ангел Найденов, който също ще участва във форума, ще отпътуват за Барселона на 24 ноември 2005 г. Участниците в Конференцията се завръщат в България на 26 ноември 2005 г.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

    Последни новини