Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие...
30/11/2005
1. Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване.
2. Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Република България и Европейската общност за участието на Република България в Програмата на Общността относно трансевропейските телекомуникационни мрежи (eTEN).
3. Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и Швейцарския федерален съвет за редовни въздушни съобщения.
4. Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси.
5. Решение по доклада на Временната комисия за проучване и ликвидиране на щетите от наводненията и за изготвяне на предложения за оптимизиране на модела на действия на държавните органи по управление при кризи.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

    Последни новини