Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Редовна месечна пресконференция на председателя на Народното събрание – 1 март 2006 г., сряда, 11.00 часа, зала “Запад”
01/03/2006
Председателят на Народното събрание Георги Пирински
ще даде

на 1 март 2006 г., сряда, в 11.00 часа, в зала “Запад” на Народното събрание

редовната месечна

П Р Е С К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я

за акредитираните в НС представители на медии
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, и на член на КФН

Избор на заместник-омбудсман

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

    Последни новини