Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Съветът за координация разгледа данни за извършени закононарушения
06/03/2006
СЪВЕТЪТ ЗА КООРДИНАЦИЯ РАЗГЛЕДА ДАННИ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ЗАКОНОНАРУШЕНИЯ


Във връзка с проведеното днес заседание на Съвета за координация между антикорупционните комисии в Народното събрание, Министерски съвет и Висшия съдебен съвет, Пресцентърът на Народното събрание е упълномощен да предостави следната информация:

На днешното заседание бяха разгледани данни за извършени закононарушения при управлението на АЕЦ “Козлодуй” и във връзка с незаконните действия в Еленския Балкан от страна на бизнесмена Гео Дундаров.

По първия сигнал бяха предоставени данни, че при извършен одит от Държавен финансов контрол са констатирани нарушения от страна на бившия изпълнителен директор на АЕЦ “Козлодуй” Йордан Костадинов в периода 2004 – 2005 г.

Данните сочат за извършени нарушения по Закона за обществените поръчки и прикриване на информация във връзка с извършения финансов одит.

Съветът за координация взе следните решения:
1. Препоръчва на МВР да предостави необходимите материали по случая на ВКП
2. Препоръчва на Комсията за борба с корупцията в НС да се ангажира с разглеждането на проблема на свое заседание
3. Комисията за борба с корупцията в НС да вземе отношение във връзка с подобряване на нормативната уредба за обществените поръчки, текущия финансов контрол и неговото изпълнение

По отношение на закононарушенията в Еленския Балкан Съветът за координация реши:
1. Препоръчва на съответните министри да възстановят законността във връзка с допуснатите нарушения и да се определят виновните длъжностни лица, на които да се потърси съответната административна или наказателна отговорност
2. Да предостави събраните материали на ВКП
3. Да следи нормативната уредба за превенция на подобни случаи в други курортни селища
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини