Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие...
15/03/2006
1. Закон за ратифициране на измененията и допълненията на Статута на Хагската конференция по международно частно право.
2. Закон за ратифициране на Договора между правителството на Република България и правителството на Република Литва за насърчаване и защита на инвестициите.
3. Решение за откриване на Фармацевтичен факултет в структурата на Медицинския университет - Пловдив.
4. Решение за откриване на Стоматологичен факултет в структурата на Медицинския университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” - Варна.
5. Решение за създаване на Временна комисия за установяване на отнетото и възстановено имущество на семействата на бившите царе Фердинанд I и Борис III и техните наследници.
6. Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, и на член на КФН

Избор на заместник-омбудсман

Избор на подуправител на Националния осигурителен институт

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

    Последни новини