Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
В Атина се провежда Петата конференция на председателите на парламенти на страните от Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа
17/03/2006
В АТИНА СЕ ПРОВЕЖДА ПЕТАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ПАРЛАМЕНТИ НА СТРАНИТЕ ОТ ПРОЦЕСА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА

Днес, 17 март 2006 г, в  Атина бе открита Петата конференция на председателите на парламенти на страните от Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. От българска срана в конференцията участва председателят на Народното събрание Георги Пирински, който е и докладчик по една от трите теми на  форума – темата за демократизацията и гражданско общество. Насърчаването на регионалното сътрудничество: ролята на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа и европейската перспектива на страните от ПСЮИЕ, са другите теми,  които объждат участниците в конференцията.

Форумът в гръцката столица бе открит от председателя на парламента на Република Гърция проф. Ана Бенаки. В приветствието си към участниците в конференцията тя заяви, че за пети път председателите на парламенти на страните-участнички в Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа заседават, водени от  една обща цел -  да допринесат за насърчаване на добросъседските отношения и регионалното сътрудничество между страните в региона и за издигане на институционалното ниво на процеса на сътрудничество, който по нейно мнение, вече дава конкретни резултати в редица сфери. Председателстващата форума проф. Бенаки подчерта в изказването си, че страните от региона системно и ежедневно, на правителствено и парламентарно ниво, трябва да продължат борбата с пресътпността, корупцията, организираната престъпност, екстремизмът във всичките му форми, фанатизма, крайният национализъм, липсата на толерантност и нарушаването на човешките права на гражданите. Председателката на парламента на Гърция заяви, че днес  всички са солидарно отговорни за проблемите в региона и за превръщането на добрите идеи   в реалност. Общият ни стремеж е към постигането на сътрудничество на Балканите, което се уповава на силата на отделните страни от региона, които сами решават настоящето и бъдещето си. Балкани, които от бурето с барут, описано в съвременната ни история, ще станат модел за добро сътрудничество и където насилието или заплахата от насилие ще бъдат немислими, заяви проф. Ана Бенаки.

В обръщението си към участниците в конференцията председателят на Народното събрание Георги Пирински подчерта, че успешното развитие на регионалното сътрудничество, както и осъществяването на принципа на отговорността за разгръщането му са пряко свързани с демократизацията и укрепването на гражданските общества. Страните и народите от региона днес полагат усилия да постигнат устойчиво развитие в по-голямата свобода на граждански общества в стремително глобализиращ се свят чрез начините и средствата на демократично управление, като определящата рамка на такова развитие, според председателя на българския парламент, е европейската интеграция. Според Георги Пирински крайният резултат, който предопределя насоката на това развитие на страните от региона, може да бъде единствено пълният обхват на човешки права за достоен живот да стане ежедневна реалност за всеки отделен гражданин. Следва да осмислим въпросите на демократизацията и гражданското общество на базата на състоянието на човешките права в страните от нашия регион днес и тази преценка ще ни покаже пътя, който следва да извървим към постигането на универсално възпроетите стандарти, които хората очакват и изискват, заяви Пирински.

Според председателя на Народното събрание следва да се отдаде еднакво внимание на всяка от петте категории права, а именно – неприкосновеността на личността, която обхваща правата на живот, свобода и сигурност на личността; гражданските права, които покриват основни права на безпрепятствено участие в обществения живот; политическите права; икономическите и социалните права; правото на образование, както и  културните права на личността, които представлават специален приоритет за региона.

В изказването си пред участниците в Петата конференция на председателите на парламенти на страните от Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа Георги Пирински призова да се разшири парламентарното сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи. На второ място, според Пирински, парламентите трябва активно да се ангажират с усилията за развитие на зрели и информативни медии като водещи фактори за справедливи и конкурентни общества. Срочно следва да се ангажираме с пряката отговорност на парламентите за ефективно функциониране на представително и отговорно управление, парламентите трябва да отделят и особено внимание на социалния диалог чрез различни форми на икономически и социални форуми, които успешно обслужват европейския икономически и социален модел на обществата днес, посочи той. Не на последно място Георги Пирински подчерта, че парламентите са в добра позиция да играят активна роля в полза на културното сътрудничество, работещо за утвърждаване както на културните права на гражданите, така и на мултикултурни общества. В тази връзка той привлече вниманието на участниците в конференцията към инициативата, предприета миналата година от президента на България за развитие на културното взаимодействие между страните ни по линия на така наречените културни коридори.

Председателите на парламентите, които участват във форума в Атина, днес бяха приети от президента на Република Гърция Каролос Папуляс.

Петата конференция на председателите на парламенти на страните от Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа ще завърши с приемането на Декларация.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини