Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие...
22/03/2006
Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Румъния за социална сигурност

Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Република Унгария за социална сигурност

На първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите.

На първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини