Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Редовна месечна пресконференция на председателя на Народното събрание - 31 март 2006 г., петък, 10.30 часа, зала “Запад”
31/03/2006
Председателят на Народното събрание Георги Пирински

ще даде

на 31 март 2006 г., петък, в 10.30 часа, в зала “Запад” на Народното събрание

редовната месечна

П Р Е С К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я

за акредитираните в НС представители на медии

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини