Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие...
29/06/2006
1. Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
2. Решение за приемане на Годишния доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2005 г.
3. На първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.
4. Решение за удължаване срока на действие на Временната комисия за установяване на отнетото и възстановено имущество на семействата на бившите царе Фердинанд I и Борис III и техните наследници.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на управител на НЗОК

    Последни новини