Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът ратифицира Конвенцията на ООН срещу корупцията
03/08/2006
Парламентът ратифицира Конвенцията на ООН срещу корупцията

Народното събрание ратифицира на 3 август 2006 г. Конвенцията на ООН срещу корупцията. Тя е подписана от България на 10 декември 2003 г. при откриването й за подписване по време на Политическата конференция на високо равнище в Мерида, Мексико.

Конвенцията е изготвена на основа на мултидисциплинарен подход и съдържа разпоредби за превенция, криминализиране, международно сътрудничество, възстановяване на имущество, придобито чрез корупция, техническо сътрудничество и обмен на информация и механизми за прилагане. Анализът на разпоредбите й показва, че българското законодателство и институционална рамка съответстват във висока степен на стандартите, установени от нея, посочва в мотивите си вносителят - Министерски съвет.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини