Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие на второ четене промените в Закона за тютюна и тютюневите изделия
16/08/2006

На заседанието си на 16 август 2006 г. Народното събрание прие също на второ четене и текстове от законопроекта за изменение и допълнение на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки.


Депутатите ратифицираха Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Федерална Република Германия за финансово сътрудничество за 2005 г. 

 Ратифициран бе и Допълнителният протокол към Конвенцията за защита на правата на човека и на човешкото достойнство във връзка с прилагането на постиженията на биологията и медицината относно забрана на клонирането на човешки същества, на Допълнителния протокол  към Конвенцията за правата на човека и биомедицината относно трансплантацията на органи и тъкани от човешки произход и на Допълнителния протокол към Конвенцията за правата на човека и биомедицината относно биомедицинските изследвания.


Народните представители приеха законопроект за денонсиране на Ветеринарно-санитарната конвенцията между правителството на Народна Република България и правителството на Източна Република Уругвай.


 На първо четене бе подкрепен законопроект за изменение и допълнение на Закона за политическите партии с вносители депутатите Йордан Цонев, Татяна Дончева и Яни Янев. Не бяха подкрепени промените в същия закон, предложени от народния представител Петър Манолов.


На първо четене бе приет законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията с вносител Министерски съвет.


 В приетата от Народното събрание седмична програма са включени второто четене на промените в Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, в Закона за приватизация и следприватизационен контрол, както и в Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности.

Обсъждането на Доклада на Временната комисия за установяване на отнетото и възстановено имущество на семействата на бившите царе Фердинанд I и Борис III и техните наследници е също в дневния ред.


В програмата са и второто четене на промените в Закона за енергетиката, в Закона за марките и географските означения, както и в Закона за промишления дизайн.

Предвижда се тази седмица Народното събрание да обсъди на първо четене изменения в Кодекса за социално осигуряване, в Закона за здравното осигуряване, в Закона за акцизите и данъчните складове, в Гражданско- процесуалния кодекс, в Закона за здравето и в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.


Първото четене на законопроектите за корпоративното подоходно облагане, за данъците върху доходите на физическите лица, за безмитната търговия, за одобряване и прилагане на Общия устройствен план на Столичната община, за лекарствените продукти в хуманната медицина, също са в дневния ред. В него са и второто четене на промените в Наказателния кодекс, както и на законопроекта за съсловната организация на магистър-фармацевтите.

Програмата включва и ратификации, както и обсъждане на Годишен доклад за младежта за 2005 г., внесен от Министерския съвет.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини