Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът обсъди на второ четене текстове от промените в Закона за енергетиката
24/08/2006

ПАРЛАМЕНТЪТ ОБСЪДИ НА ВТОРО ЧЕТЕНЕ ТЕКСТОВЕ ОТ ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА

На заседанието си на 24 август 2006 г. Народното събрание прие на второ четене текстове от законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. Министерството на икономиката и енергетиката да води публичен регистър на лицата, извършващи услугата "дялово разпределение на топлинна енергия", това предвиждат текстове от приетите на второ четене промени.

В програмата на Народното събрание за тази седмица са още първото четене на промени в Закона за здравното осигуряване и в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Второто четене на изменения в Наказателния кодекс, както и първото четене на промени в Гражданския процесуален кодекс и на проекта за нов ГПК са също в дневния ред парламента. Първото четене на промени в Кодекса за социално осигуряване и в Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране и второто четене на законопроекта за съсловната организация на магистър-фармацевтите и на промени в Закона за политическите партии, също са в програмата.

Парламентарният контрол на 25 август 2006 г., петък, ще започне в 12.00 часа. На депутатски въпроси ще отговарят министрите Николай Василев, Джевдет Чакъров, Румен Петков, Асен Гагаузов, Нихат Кабил и Радослав Гайдарски.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини