Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини

29/08/2006
1. На първо четене законопроект за достъп и използване на документите на Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, законопроект за разкриване на документите и обявяване на принадлежност към бившата Държавна сигурност или бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб и законопроект за достъп до документите и обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и Разузнавателното управление на Българската народна армия.

2. Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България за участието на Република България в Програмата Марко Поло.

3. На първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове.

4. На първо четене на законопроекта за лекарствените продукти в хуманната медицина.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини