Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Форма за търсене
39 Народно събрание
40 Народно събрание
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
44 Народно събрание
Вид
От До
Ключова дума Сесия
Сигнатура Вносител
Комисия
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавието - търсене по ключова дума или част от дума.
  • Търсене по вид - търсене по вид на проекта (решение, декларация, обръщение).
  • Търсене на проекти за дадена сесия - за да видите постъпилите декларации за даден период, изберете съответната сесия. По подразбиране са избрани сесиите от последното Народно събрание
  • Търсене по вносител - напишете името на съответния народен представител
  • Разпределение по водеща комисия - извеждане на всички декларации, по които дадена комисия е водеща
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички внесени декларации - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни проекти
Относно Сигнатура Дата Вид Вносител
Проект на решение за приватизация на обособена част от имуществото на "Пристанище Видин" ЕООД - Видин 902-03-13 20/05/2019 Решение
Отчет за дейността на Българската телеграфна агенция за 2018 г. 904-00-5 16/05/2019 Решение
Проект на решение за работата на Народното събрание през май 2019 г. 954-02-33 15/05/2019 Решение ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА;ВАЛЕНТИН КАСАБОВ;ЯВОР НОТЕВ;ПОЛИНА ЦАНКОВА-ХРИСТОВА;
Проект на решение за определяне на комисия за одитиране на годишния финансов отчет на Сметната палата за 2018 г. 953-02-33 15/05/2019 Решение
Проект на решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България 902-03-12 14/05/2019 Решение
Годишен доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България през 2018 г. 902-03-11 10/05/2019 Решение
Отчет за изпълнение на бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г. 910-00-8 10/05/2019 Решение
Годишен отчет на Българската народна банка за 2018 година 907-00-3 30/04/2019 Решение
Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2018 г. 902-03-10 25/04/2019 Решение
Проект на решение за попълване състава на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения 954-02-25 19/04/2019 Решение ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА;