Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Форма за търсене
39 Народно събрание
40 Народно събрание
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
44 Народно събрание
Вид
От До
Ключова дума Сесия
Сигнатура Вносител
Комисия
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавието - търсене по ключова дума или част от дума.
  • Търсене по вид - търсене по вид на проекта (решение, декларация, обръщение).
  • Търсене на проекти за дадена сесия - за да видите постъпилите декларации за даден период, изберете съответната сесия. По подразбиране са избрани сесиите от последното Народно събрание
  • Търсене по вносител - напишете името на съответния народен представител
  • Разпределение по водеща комисия - извеждане на всички декларации, по които дадена комисия е водеща
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички внесени декларации - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни проекти
Относно Сигнатура Дата Вид Вносител
Проект на решение за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проучване на всички данни, факти и обстоятелства по повод изнесените в европейски и български медии твърдения за скандалната подкупна схема при придобиване на българско гражданство от чужди граждани 954-02-105 07/11/2019 Решение ЙОРДАН ЦОНЕВ;
Проект на решение за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията 902-03-16 04/11/2019 Решение
Проект на решение за работата на Народното събрание през октомври и ноември 2019 г. 954-02-104 30/10/2019 Решение ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА;ВАЛЕНТИН КАСАБОВ;ЙОРДАН ЦОНЕВ;КРИСТИАН ВИГЕНИН;ПОЛИНА ЦАНКОВА-ХРИСТОВА;
Проект на решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствието при финансовото управление на Българска национална телевизия за периода 01.01.2017 г. до 31.10.2019 г. 954-02-103 11/10/2019 Решение ВОЛЕН СИДЕРОВ;МАРГАРИТА НИКОЛОВА;ПАВЕЛ ШОПОВ;ЯВОР НОТЕВ;ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ;
Проект на решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствието на предоставената от Министерството на отбраната към НАТО информация, свързана с разходите за отбрана на България, съгласно класификацията и изискванията на НАТО 954-02-102 10/10/2019 Решение ДОРА ХРИСТОВА;СИМЕОН НАЙДЕНОВ;ПОЛИНА ЦАНКОВА-ХРИСТОВА;СЛАВИ НЕЦОВ;АНДОН ДОНЧЕВ;БОРЯНА ГЕОРГИЕВА;
Проект на решение за приватизация на обособена част от имуществото на "Български морски квалификационен център" ЕАД - Варна 902-03-15 10/10/2019 Решение
Проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 953-22-5 10/10/2019 Решение
Проект на декларация на Четиридесет и четвъртото Народно събрание на Република България във връзка с разширяването на ЕС и Процеса на стабилизиране и асоцииране на Република Северна Македония и Република Албания 954-03-3 09/10/2019 Декларация ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА;ДРАГОМИР СТОЙНЕВ;ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА;ЮЛИАН АНГЕЛОВ;ПОЛИНА ЦАНКОВА-ХРИСТОВА;
Отчет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 г., Доклад по отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 г., Годишен доклад и отчет за дейността на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система за 2018 г. и Годишен отчет за състоянието на държавния дълг за 2018 г. 902-00-36 07/10/2019 Решение
Проект на решение за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за изясняване на всички факти и обстоятелства около случая с източване на информация от електронната база данни на Националната агенция по приходите 954-02-101 03/10/2019 Решение КРАСИМИР ЦИПОВ;АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ;МАНОИЛ МАНЕВ;ВАЛЕНТИН КАСАБОВ;ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ;РУМЕН ГЕЧЕВ;ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ;ЕМИЛ СИМЕОНОВ;