Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за разрешаване участието на Република България с охранителна рота от Българската армия в операцията на стабилизиращите сили /СФОР/ в Босна и Херцеговина по мандат на съвета за сигурност на ООН и под командването на НАТО
Сигнатура 119
Дата на постъпване 19/12/2001
Сесия Втора сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 84, т. 11 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 26, т. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България РЕШИ: Разрешава участието на Република България с охранителна рота от Българската армия с личен състав до 150 кадрови военнослужещи, подбрани на доброволен принцип, с щатното си въоръжение: до 140 бр. 7,62-мм автомати "Калашников", до 10 бр. 9-мм пистолети "Макаров", до 4 бр. 7,62-мм картечници "Калашников", до 5 бр. 7,62-мм снайперови пушки; бойна техника: до 4 бойни машини на пехотата "БМП-1", и автомобилна техника: до 3 товарни автомобила, до 3 леки автомобила с повишена проходимост, до 2 микробуса и един автобус, боеприпаси и екипировка, в операцията на Стабилизиращите сили (СФОР) в Босна и Херцеговина по мандат на Съвета за сигурност на ООН и под командването на НАТО, считано от 2 януари 2002 г. до прекратяването на операцията на Стабилизиращите сили (СФОР), като транспортирането на личния състав да се извърши с 2 военнотранспортни самолета от състава на Военновъздушните сили на Република България.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 19/12/2001 - приет(приет в зала)