Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за даване на разрешение за участие на военен контингент от Българската армия в съвместно учение с подразделение от Турските въоръжени сили на територията на Република Турция
Сигнатура 166
Дата на постъпване 25/04/2002
Сесия Трета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 84, т. 11 от Конституцията на Република България и чл. 26, т. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България РЕШИ: Разрешава участието на военен контингент от Българската армия в състав 45 военнослужещи с личното си оръжие и екипировка от състава на втори механизиран батальон на втора лекопехотна бригада - Стара Загора, в съвместно учение с подразделение от Турските въоръжени сили на територията на Република Турция в периода от 12 до 18 май 2002 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 25/04/2002 - приет(приет в зала)