Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за даване на съгласие ,за сключване на финансов договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и "Националната електрическа компания" за финансиране на проект "Рехабилитация в електроенергетиката - Енергия 2 "
Сигнатура 202
Дата на постъпване 01/08/2002
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 84, т. 9 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България РЕШИ: Дава съгласие Министерският съвет да проведе преговори и да сключи финансов договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и "Национална електрическа компания" - ЕАД, за заем в размер до 60 млн. евро за финансиране на проект "Рехабилитация в електроенергетиката - Енергия 2".
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 01/08/2002 - приет(приет в зала)