Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за разрешаване изпращането на български военен кораб с щатното му въоръжение извън територията на страната и за разрешаване пребиваването на чуждестранни военни кораби с щатното им въоръжение в морските пространства на Република България и във военноморска база Атия във връзка с третото активиране на Оперативната група за военноморско сътрудничество в Черно море
Сигнатура 312
Дата на постъпване 11/06/2003
Сесия Седма сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 84, т. 11 от Конституцията на Република България и чл. 26, т. 2 и 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България РЕШИ: 1. Разрешава изпращането на българския военен кораб фрегата "Смели" с щатното му въоръжение и екипаж 120 души извън територията на страната за времето от 7 август до 3 септември 2003 г. за участие в третото активиране на Оперативната група за военноморско сътрудничество в Черно море и пребиваването му във военноморски бази на държавите от Черноморския басейн, както следва: а) Гьолджук, Република Турция - от 9 до 12 август 2003 г.; б) Констанца, Румъния - от 14 до 17 август 2003 г.; в) Севастопол, Украйна - от 18 до 22 август 2003 г.; г) Новоросийск, Руска федерация - от 24 до 27 август 2003 г.; д) Поти, Грузия - от 29 до 31 август 2003 г. 2. Разрешава пребиваването в морските пространства на Република България и във военноморска база Атия за времето от 3 до 7 август 2003 г. във връзка с третото активиране на Оперативната група за военноморско сътрудничество в Черно море на чуждестранни военни кораби с щатното им въоръжение, както следва: а) от Грузия - патрулен катер "Тбилиси" с екипаж 30 души; б) от Румъния - корвета "Мачелариу" с екипаж 100 души; в) от Руската федерация - фрегата "Питливий" с екипаж 230 души; г) от Република Турция - фрегата "Явуз" с екипаж 185 души; д) от Украйна - корвета "Луцк" с екипаж 80 души.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 11/06/2003 - приет(приет в зала)