Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на Изменение №1 към Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка /Проект "България - Транзитни пътища ІІІ "/
Сигнатура 313
Дата на постъпване 18/06/2003
Сесия Седма сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 84, т. 9 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България РЕШИ: Дава съгласие Министерският съвет да проведе преговори и да сключи Изменение № 1 към Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (Проект "България - Транзитни пътища III").
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 18/06/2003 - приет(приет в зала)