Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за разрешаване изпращането на военен кораб от българските Военноморски сили в Република Турция за участие в учението в духа на Партньорство за мир - "Черноморско сътрудничество 2003"
Сигнатура 316
Дата на постъпване 25/06/2003
Сесия Седма сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 84, т. 11 от Конституцията на Република България и чл. 26, т. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България РЕШИ: Разрешава изпращането на военен кораб от българските Военноморски сили - корвета "Бодри", с щатното въоръжение и екипаж 54 души в Република Турция за времето от 7 до 16 септември 2003 г. за участие в учението в духа на Партньорство за мир - "Черноморско сътрудничество 2003".
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 25/06/2003 - приет(приет в зала)