Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за разрешаване изпращането на механизиран взвод от Българската армия на подготовка в Кралство Холандия и във Федерална република Германия и транспортирането му до зоната на операцията на Стабилизиращите сили /СФОР/ в Босна и Херцеговина под командването на НАТО
Сигнатура 318
Дата на постъпване 03/07/2003
Сесия Седма сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 84, т. 11 от Конституцията на Република България и чл. 26, т. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България РЕШИ: 1. Разрешава изпращането на механизиран взвод от Българската армия с обща численост до 40 души с личното си оръжие, боеприпаси, бойна техника и транспортни средства на подготовка в Кралство Холандия и във Федерална република Германия за времето от 25 август до 10 октомври 2003 г. 2. Разрешава изпращането във Федерална република Германия на транспортен самолет Ан-26 от Военновъздушните сили на Република България без въоръжение и специално оборудване на борда с екипаж до 8 военнослужещи в периода от 25 август до 5 септември 2003 г. и от 24 септември до 10 октомври 2003 г. с цел транспортиране на личния състав с личното си оръжие и боеприпаси, необходими за подготовка по т. 1. 3. Разрешава изпращането в зоната на операцията на Стабилизиращите сили под командването на НАТО на два транспортни самолета Ан-26 от Военновъздушните сили на Република България без въоръжение и специално оборудване на борда с екипаж до 8 военнослужещи всеки в периода от 15 октомври до 14 ноември 2003 г. с цел транспортиране на личния състав с личното си оръжие и боеприпаси, необходими за участието на взвода по т. 1 в операцията на Стабилизиращите сили под командването на НАТО.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 03/07/2003 - приет(приет в зала)