Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за разрешаване пребиваването на румънски военен кораб с щатното си въоръжение и военнослужещи с личното си оръжие в морските пространства на Република България, пристанище Бургас и военноморските бази Атия и Созопол за участие в учението на българските Военноморски сили в духа на Партньорство за мир - "Бриз 2003"
Сигнатура 319
Дата на постъпване 09/07/2003
Сесия Седма сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 84, т. 11 от Конституцията на Република България и чл. 26, т. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България РЕШИ: Разрешава пребиваването на румънски военен кораб с щатното си въоръжение и 100 военнослужещи с личното си оръжие в морските пространства на Република България, пристанище Бургас и военноморските бази Атия и Созопол за времето от 10 до 20 юли 2003 г. за участие в учението на българските Военноморски сили в духа на Партньорство за мир - "Бриз 2003".
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 09/07/2003 - приет(приет в зала)