Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за прекратяване участието на Република България с контингент за санитарна обработка на личен състав в операцията на Международните сили за поддържане на сигурността /ИСАФ/ в Афганистан и разрешаване участието с механизиран взвод в операцията на международните сили за поддържане на сигурността /ИСАФ/ в Афганистан и с инструктури
Сигнатура 322
Дата на постъпване 23/07/2003
Сесия Седма сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 84, т. 11 от Конституцията на Република България и чл. 26, т. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България РЕШИ: 1. Прекратява участието на Република България в операцията на Международните сили за поддържане на сигурността (ИСАФ) в Афганистан с контингент с обща численост до 40 военнослужещи с личното си оръжие и боеприпаси, техника и модул за санитарна обработка на личен състав, техника за логистично и комуникационно осигуряване в състава на ИСАФ, считано от 1 септември 2003 г. 2. Разрешава участието на Република България с механизиран взвод с обща численост до 50 военнослужещи с личното си оръжие и боеприпаси, бойна техника и техника за логистично и комуникационно осигуряване в операцията на Международните сили за поддържане на сигурността (ИСАФ) в Афганистан за срока на операцията, считано от 10 август 2003 г. 3. Разрешава изпращането в Афганистан на до 25 военнослужещи - инструктори с личното си оръжие и боеприпаси за обучение на афганистанската армия, за срока на операцията, считано от 25 юли 2003 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 23/07/2003 - приет(приет в зала)